8. zasedání Kolegia NKÚ dne 28.4.2014


Na VIII. zasedání Kolegia NKÚ bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/06 - Peněžní prostředky určené na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů (změna v položce kontrolovaná osoba - doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/10 - Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na podporu kulturních aktivit z rozpočtové kapitoly Ministerstvo kultury (změna v položce kontrolovaná osoba - doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/22 - Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny (odvolání kontrolované osoby Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/27 - Peněžní prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací (odvolání kontrolované osoby Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Ostrava)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/27 - Peněžní prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/28 - Podpora rybářství v České republice podle operačního programu Rybářství 2007-2013

tisk stránky