EUROSAI – European Organisation of Supreme Audit Institutions – Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí


Logo EUROSAI

EUROSAI je jednou ze sedmi regionálních organizací světové organizace INTOSAI. Sdružuje 50 nejvyšších kontrolních institucí evropských zemí a Evropský účetní dvůr. Cílem organizace je podporovat profesionální a odbornou spolupráci členů EUROSAI, vytvořit jednotnou odbornou kontrolorskou terminologii, pořádat vzdělávací kurzy a semináře, podporovat výměnu informací a udržovat vztahy s národními a mezinárodními institucemi, které se zabývají kontrolou. V roce 2020 oslavila organizace EUROSAI 30. výročí své existence.

Nejvyšší kontrolní úřad v dubnu 2021 pořádal XI. online kongres EUROSAI, čímž zahájil své tříleté předsednictví této organizace (do května 2024). Více informací o předsednictví NKÚ v EUROSAI naleznete na následujícím odkazu: http://www.eurosai2021.cz.

NKÚ je aktivní v těchto pracovních skupinách EUROSAI:

Pracovní skupina pro informační technologie (WGIT)

Logo WGIT

Web: https://www.eurosai-it.org/

Kontakt NKÚ:

Ing. Michaela Rosecká
e-mail: michaela.rosecka (at) nku.cz


Pracovní skupina pro životní prostředí (WGEA)

Logo WGEA

Web: https://www.eurosaiwgea.org/

Kontakt NKÚ:

Ing. Michaela Rosecká
e-mail: michaela.rosecka (at) nku.cz


Pracovní skupina pro strategický cíl 1 (SG1)

Logo EUROSAI SG1

Web: https://www.eurosai.org/en/ESP-2017-2024/SG1/

NKÚ této skupině předsedal od roku 2017 do roku 2021společně s nejvyšší kontrolní institucí Německa. Nyní SG1 vede nejvyšší kontrolní instituce Litvy opět společně s nejvyšší kontrolní institucí Německa. NKÚ nicméně v rámci pracovní skupiny řídí dva projekty: databáze EUROSAI a Benchmarking Information Exchange Project (BIEP).

Databáze EUROSAI

Cílem projektu je vytvořit ucelenou a přehlednou databázi, která by obsahovala kontrolní závěry provedené nejvyššími kontrolními institucemi členských zemí EUROSAI a zajímavé auditní materiály, příručky, návody a příklady dobré praxe nejvyšších auditních institucí i pracovních skupin EUROSAI.

V současné době existuje více dílčích databází EUROSAI, a to databáze kontrol, databáze produktů a databáze dotazníků. Momentálně se pracuje na sjednocení databází do jednoho celku.

Kontakt NKÚ:

Ing. Michaela Rosecká
e-mail: michaela.rosecka (at) nku.cz


Pracovní skupina pro strategický cíl 2 (SG2)

Web: https://www.eurosai.org/en/ESP-2017-2024/SG2/

Cílem SG2 je pomáhat SAI při zvládání nových příležitostí a výzev rozvojem jejich institucionálních kapacit. SG2 nyní vede SAI Polska společně se SAI Švédska. Od roku 2022 NKÚ vede pod záštitou SG2 jednu pracovní skupinu, a tou je program odborných stáží pro kontrolory.

Kontakt NKÚ:

Mgr. Petra Lanská
e-mail: petra.lanska (at) nku.cz

tisk stránky