EUROSAI – European Organisation of Supreme Audit Institutions – Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí


EUROSAI je jednou ze 7 regionálních organizací světové organizace INTOSAI. Sdružuje 49 nejvyšších kontrolních institucí evropských zemí a Evropský účetní dvůr. Cílem organizace je podporovat profesionální a odbornou spolupráci členských organizací EUROSAI, vytvořit jednotnou odbornou auditorskou terminologii, pořádat vzdělávací kurzy a semináře, podporovat výměnu informací a udržovat vztahy s národními a mezinárodními institucemi, které se zabývají auditem. Více o této organizaci zde: http://www.eurosai.org/.

NKÚ je aktivní v těchto pracovních skupinách EUROSAI:

Pracovní skupina pro informační technologie

Web: http://www.eurosai-it.org/

Kontakt NKÚ:
Ing. Zuzana Holoubková
e-mail: zuzana.holoubkova (at) nku.cz

Pracovní skupina pro životní prostředí

Web: http://www.eurosaiwgea.org/

Kontakt NKÚ:
Ing. Michaela Rosecká
e-mail: michaela.rosecka (at) nku.cz

Task Force pro audit a etiku

Kontakt NKÚ:
Ing. Michaela Rosecká
e-mail: michaela.rosecka (at) nku.cz

Pracovní skupina pro strategický cíl 3

Web: http://www.eurosai.org/en/strategic-plan/knowledge-sharing/

NKÚ této skupině od roku 2011 předsedá. Jedním z důležitých úkolů skupiny je vytvořit a udržovat databáze auditů a produktů všech členských států EUROSAI.

Databáze auditů EUROSAI

Shromažďuje informace o auditech provedených nejvyššími kontrolními institucemi členských zemí EUROSAI od roku 2014.

Databáze produktů EUROSAI

Obsahuje zajímavé auditní materiály, příručky, návody a příklady dobré praxe nejvyšších auditních institucí i pracovních skupin EUROSAI.

Pracovní skupina spravuje také databázi vzdělávacích aktivit EUROSAI. Tato databáze obsahuje informace ke vzdělávacím akcím, jejich programy, prezentace a další materiály.

Kontakt NKÚ:
Ing. Michaela Rosecká
e-mail: michaela.rosecka (at) nku.cz

tisk stránky