Evropský účetní dvůr (EÚD) (ECA – European Court of Auditors)


Logo Evropského účetního dvora

Posláním EÚD je prověřovat, zda jednotlivé instituce EU plní své povinnosti při správě finančních prostředků EU v souladu s předpisy a s principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. EÚD je kolektivním orgánem složeným ze zástupců členských zemí EU, přičemž každý stát je zastoupen jedním členem. Od května 2016 je zástupcem České republiky Ing. Jan Gregor, jehož mandát potrvá do roku 2028.

NKÚ s EÚD spolupracuje od svého vzniku v roce 1993. Současná spolupráce probíhá především v rámci auditních návštěv EÚD v ČR. NKÚ se jako poradce a pozorovatel podílí na přípravě a provádění auditů EÚD v ČR.

NKÚ také do EÚD vysílá na časově omezenou dobu své zaměstnance v roli tzv. národních expertů. Zaměstnanci NKÚ tak mají příležitost k výměně odborných zkušeností a znalostí, jedná se o tzv. secondment. V minulosti působili v pozici národních expertů již čtyři zaměstnanci NKÚ. Na multilaterální úrovni spolupracuje NKÚ s EÚD především v rámci aktivit Kontaktního výboru.

tisk stránky