INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit Institution – Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí


INTOSAI je nezávislá a nepolitická mezinárodní organizace, která sdružuje nejvyšší auditní instituce celého světa. V současné době má více než 190 členů. Cílem organizace je podporovat výměnu zkušeností v oblasti auditu finančních prostředků veřejného sektoru. Více o této organizaci zde: http://www.intosai.org/.

NKÚ je aktivní v těchto pracovních skupinách INTOSAI:

Pracovní skupina pro audit životního prostředí

Web: http://www.environmental-auditing.org/

Kontakt NKÚ:
Ing. Michaela Rosecká
e-mail: michaela.rosecka (at) nku.cz

Výbor pro sdílení znalostí

Kontakt NKÚ:
Mgr. Barbora Zochová
e-mail: barbora.zochova (at) nku.cz

Pracovní skupina pro boj proti korupci a praní špinavých peněz

Kontakt NKÚ:
Mgr. Barbora Zochová
e-mail: barbora.zochova (at) nku.cz

Výbor pro odborné standardy

Web: http://www.psc-intosai.org/

Kontakt NKÚ:
Mgr. Barbora Zochová
e-mail: barbora.zochova (at) nku.cz

tisk stránky