INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit Institution – Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí


INTOSAI je nezávislá a nepolitická mezinárodní organizace, která sdružuje nejvyšší kontrolní instituce celého světa. V současné době má více než 190 členů. Cílem organizace je podporovat výměnu zkušeností v oblasti kontroly finančních prostředků veřejného sektoru.

NKÚ je aktivní v těchto pracovních skupinách INTOSAI:

Pracovní skupina pro kontrolu životního prostředí (WGEA)

Web: http://www.environmental-auditing.org/

Kontakt NKÚ:

Ing. Michaela Rosecká
e-mail: michaela.rosecka (at) nku.cz


Pracovní skupina pro informační technologie (WGITA)

Web: https://www.intosaicommunity.net/wgita/

Kontakt NKÚ:

Ing. Michaela Rosecká
e-mail: michaela.rosecka (at) nku.cz


Pracovní skupina pro boj proti korupci a praní špinavých peněz (WGFACML)

Web: https://intosaicommunity.net/wgfacml/

Kontakt NKÚ:

Ing. Michaela Rosecká
e-mail: michaela.rosecka (at) nku.cz


NKÚ se rovněž aktivně zapojuje do činnosti iniciativ INTOSAI:

Rozvojová iniciativa INTOSAI (IDI)

Web: https://www.idi.no/

IDI je nezávislý orgán INTOSAI, který je pověřený podporou nejvyšších kontrolních institucí v rozvojových zemích. Cílem iniciativy je posilovat výkonnost a prohlubovat spolupráci s těmito institucemi.

Kontakt NKÚ:

Mgr. Jaroslav Rucký
e-mail: jaroslav.rucky (at) nku.cz

tisk stránky