Zpráva o poskytování informací za rok 2002 podle zákona č. 106/1999 Sb.


NKÚ v roce 2002 evidoval v databázi odboru vnějších vztahů jen šest písemných žádostí o poskytnutí informací, mnoho žádostí však bylo vyřizováno telefonicky. Mimo tuto evidenci byla vyřizována řada žádostí tiskovým odborem. Tematicky se žádosti týkají kontrolní působnosti NKÚ a obecně metodiky kontrolní činnosti státních i nestátních subjektů.

Informace byly ve všech případech poskytnuty v termínu a proti jejich vyřízení nebylo námitek ani se žadatelé neodvolali. Tyto informace poskytuje NKÚ bezplatně.

tisk stránky