Zpráva o poskytování informací za rok 2004 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2004 zaevidoval odbor vnějších vztahů v databázi podání 22 písemných žádostí o poskytnutí informace. Řada dalších žádostí byla odborem vnějších vztahů a tiskovým odborem vyřizována telefonicky. Poměrně malý počet žádostí je dán skutečností, že NKÚ nepůsobí ve vztahu k občanům jako správní orgán.

Obsahem naprosté většiny žádostí byly dotazy ke kontrolní činnosti NKÚ, které byly vyřízeny poskytnutím kontrolních závěrů anebo odkazem na informace zveřejněné na webových stránkách NKÚ. V jediném případě bylo vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace, a to podle § 11 odst. 4 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. z důvodu dosud neukončené kontroly.

Informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje NKÚ nadále bezplatně.

tisk stránky