Zpráva o poskytování informací za rok 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2013 NKÚ obdržel 19 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.Žadatelé požadovali např. informace o smluvních vztazích NKÚ, postupu při zadávání veřejných zakázek prostřednictvím e-tržiště, technickém zajištění a správě aplikací pro elektronickou komunikaci, nákladech z činnosti, počtu zaměstnanců a průběhu kontrol NKÚ. V pěti žádostech byly požadovány mimo jiné i informace, které z faktických důvodů NKÚ nemohl poskytnout, neboť je neměl k dispozici. Tyto informace buď vůbec nevznikly (např. nebyla realizována dotazovaná veřejná zakázka), nebo dokumenty obsahující požadované informace byly již zákonným způsobem skartovány. Zprávu o tom, že informaci nelze poskytnout z faktických příčin, je ovšem nutno vnímat jako odmítnutí žádosti, a proto byla u těchto pěti žádostí současně s poskytnutím požadovaných existujících informací vydána rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z faktických důvodů. Dále NKÚ vydal tři rozhodnutí o odmítnutí žádosti, neboť byly požadovány informace z průběhu kontrol NKÚ a takové informace se podle § 11 odst. 4 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. neposkytují. Čtyři žádosti NKÚ odložil, protože se požadované informace nevztahovaly k působnosti NKÚ.

Bylo podáno jedno odvolání (rozklad) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, v níž byly požadovány informace o průběhu kontrolní akce NKÚ (kontrolní protokoly z KA č. 11/17). Rozhodnutím prezidenta NKÚ byl podaný rozklad zamítnut a původní rozhodnutí bylo potvrzeno. V roce 2013 nebyla uplatněna stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonných lhůtách.

tisk stránky