Zpráva o poskytování informací za rok 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2019 NKÚ obdržel 16 písemných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (informační zákon). Na sedm žádostí NKÚ poskytl požadované informace v plném rozsahu, např. informace o zadaných zakázkách, zajištění některých agend a o výsledcích kontrolní činnosti. Dvě žádosti NKÚ odložil podle § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona, neboť požadované informace se netýkaly působnosti NKÚ. Na jednu žádost NKÚ poskytl část požadovaných informací a část žádosti, v níž bylo požadováno provedení kontroly, odmítl podle § 2 odst. 4 informačního zákona. Jeden žadatel svou žádost vzal zpět poté, co byl vyzván k upřesnění žádosti. Čtyři žadatelé požádali o poskytnutí informací z průběhu kontrolních akcí, resp. o kontrolní závěr z ještě probíhající kontroly. V těchto případech NKÚ požadované informace neposkytl a vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti dvěma vydaným rozhodnutím o odmítnutí žádosti byl podán rozklad, v obou případech prezident NKÚ rozklad zamítl a napadená rozhodnutí potvrdil. K jedné žádosti o poskytnutí několika set informací z různých oblastí činnosti NKÚ a o zaslání mnoha dokumentů NKÚ požadované informace vyhledal a oznámil žadateli výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací a za pořízení kopií požadovaných dokumentů.

Na postup NKÚ při vyřizování této žádosti podal žadatel stížnost podle § 16a informačního zákona, v níž nesouhlasil s výší oznámené úhrady. Podané stížnosti prezident NKÚ nevyhověl a výši oznámené úhrady potvrdil. Následně pro nezaplacení úhrady v zákonné lhůtě NKÚ tuto žádost odložil v souladu s § 17 odst. 5 informačního zákona.

Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonných lhůtách.

tisk stránky