Zpráva o poskytování informací za rok 2021 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2021 NKÚ obdržel patnáct písemných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /informační zákon/.

Na deset žádostí NKÚ poskytl požadované informace v plném rozsahu, např. informace o působnosti a organizační struktuře NKÚ, výsledcích kontrolní činnosti, zadaných zakázkách a zahraničních cestách. Jednu žádost NKÚ odložil podle § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona, protože požadované informace se netýkaly působnosti NKÚ.

K jedné žádosti o poskytnutí velkého objemu informací z různých oblastí činnosti NKÚ a o zaslání mnoha dokumentů v listinné podobě. NKÚ požadované informace vyhledal a oznámil žadateli výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací a za pořízení kopií požadovaných dokumentů. Pro nezaplacení úhrady v zákonné lhůtě NKÚ tuto žádost odložil v souladu s § 17 odst. 5 informačního zákona.

NKÚ vydal tři rozhodnutí o odmítnutí žádosti a jedno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Proti rozhodnutím NKÚ bylo podání jedno odvolání. Na postup při vyřizování žádostí nebyla podána žádná stížnost podle § 16a informačního zákona.

Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonných lhůtách.

tisk stránky