10. jednání Kolegia NKÚ dne 14.6.2021


Na X. jednání Kolegia NKÚ dne 14. června 2021 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/23 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/22 - Peněžní prostředky státu na investice v oblasti sociálních služeb (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo práce a sociálních věcí)

tisk stránky