11. jednání Kolegia NKÚ dne 28.6.2021


Na XI. jednání Kolegia NKÚ dne 28. června 2021 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2021 – Rozpočtové opatření č. 4
  • Návrh rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2022
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/09 - Peněžní prostředky vynakládané na projekty návštěvnické infrastruktury související s ochranou přírody (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/14 - Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/16 - Peněžní prostředky státu vynakládané na účelovou podporu výzkumu a vývoje v kapitole Ministerstva kultury (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/17 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péče (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/34 - Příjmy státního rozpočtu z daně silniční a správa této daně (změna v položce Předmět kontroly)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/33 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Grantová agentura České republiky za rok 2020, účetní závěrka Grantové agentury České republiky za rok 2020 a údaje předkládané Grantovou agenturou České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 (odvolání kontrolované osoby Grantová agentura České republiky)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/04 - Intervence k zajištění udržitelné jakosti vod
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/27 - Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

tisk stránky