12. jednání Kolegia NKÚ dne 17.8.2020


Na XII. jednání Kolegia NKÚ dne 17. srpna 2020 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/11 - Výstavba a údržba cyklistické infrastruktury (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/14 - Podpora využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci z operačního programu Doprava 2014–2020 (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/19 - Opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů podporovaná z Integrovaného regionálního operačního programu a z programu Nová zelená úsporám (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 19/23 - Podpora zaměstnanosti osob starších 50 let a politiky pozitivního stárnutí z operačního programu Zaměstnanost (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo práce a sociálních věcí)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 19/28 - Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odvolání kontrolované osoby Městská část Praha - Újezd)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 19/31 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019, účetní závěrka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019 a údaje předkládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019 (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/19 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/24 - Hospodaření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu po jeho transformaci
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/29 - Účetní závěrka České správy sociálního zabezpečení za rok 2019 a údaje, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení předkládány jako podklad pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019

tisk stránky