13. jednání Kolegia NKÚ dne 15.10.2018


Na XIII. jednání Kolegia NKÚ dne 15. října 2018 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/19 - Peněžní prostředky vynaložené na program Kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly, Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/22 - Daňová podpora v oblasti environmentální politiky a uplatňování antidumpingových a antisubvenčních cel (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/24 - Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (změna v položce Časový plán – zahájení kontrolní akce, předložení KZ ke schválení, Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/29 - Podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím projektů na podporu ICT, které jsou financovány z prostředků operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna rozpočtu na rok 2018 – Rozpočtové opatření č. 6
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/21 - Správa daně z příjmů právnických osob (odvolání kontrolované osoby – Generální finanční ředitelství)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/02 - Nemovitý majetek a peněžní prostředky státu související s tímto majetkem určené na zabezpečení úkolů Armády České republiky (odvolání kontrolované osoby - Ministerstvo obrany)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/03 - Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím (odvolání Kontrolované osoby – Senioři České republiky, z.s.)

tisk stránky