13. jednání Kolegia NKÚ dne 9.8.2021


Na XIII. jednání Kolegia NKÚ dne 9. srpna 2021 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/29 - Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Vojenského zpravodajství České republiky (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/03 - Peněžní prostředky státu Evropské unie určené na podporu rekreační plavby (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/28 - Elektronizace v resortu Ministerstva spravedlnosti (změna v položce Časový plán – zahájení kontrolní akce a předložení KZ ke schválení)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/19 - Opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů podporovaná z Integrovaného regionálního operačního programu a z programu Nová zelená úsporám (odvolání kontrolované osoby Státní fond životního prostředí České republiky)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/23 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami odvolání kontrolované osoby Potravinová banka v Ústeckém kraji, z. s.)

tisk stránky