14. jednání Kolegia NKÚ dne 5.11.2018


Na XIV. jednání Kolegia NKÚ dne 5. listopadu 2018 bylo projednáno mj. následující:

  • Podnět Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky k zahrnutí kontroly Ústavu pro studium totalitních režimů do Plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/05 - Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017 (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/18 - Podpora rozvoje digitalizace výuky v České republice (změna v položce Cíle kontroly, Předmět kontroly, Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/19 - Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/20 - Peněžní prostředky státu určené na prevenci kriminality (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)

tisk stránky