16. jednání Kolegia NKÚ dne 10.12.2018


Na XVI. jednání Kolegia NKÚ dne 10. prosince 2018 bylo projednáno mj. následující:

  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/03 - Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím (odvolání Kontrolované osoby – Ministerstvo vnitra a Český svaz včelařů, z.s.)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/21 - Správa daně z příjmů právnických osob
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/04 - Peněžní prostředky určené na podporu zlepšování kvality ovzduší
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/10 - Majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Vojenské lesy a statky ČR
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/12 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané veřejné archivy v resortu Ministerstva vnitra

tisk stránky