16. jednání Kolegia NKÚ dne 18.10.2021


Na XVI. jednání Kolegia NKÚ dne 18. října 2021 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2021 – Rozpočtové opatření č. 5
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/10 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva kultury (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/01 - Vybraný majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zahraničních věcí)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/34 - Peněžní prostředky státu z daně silniční a správa této daně (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo dopravy)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/23 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/02 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany v rámci plnění úkolů Vojenského historického ústavu Praha

tisk stránky