16. jednání Kolegia NKÚ dne 19.10.2020


Na XVI. jednání Kolegia NKÚ dne 19. října 2020 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/28 - Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/03 - Pořizování výzbroje Armádou České republiky (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/05 - Podpora energetických úspor u veřejných budov (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/28 - Elektronizace v resortu Ministerstva spravedlnosti (vypuštění KA z PKČ)

tisk stránky