3. jednání Kolegia NKÚ dne 5.3.2018


Na III. jednání Kolegia NKÚ 5. března 2018 bylo projednáno mj. následující:

  • Účetní závěrka Nejvyššího kontrolního úřadu za účetní období roku 2017
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/03 - Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/06 - Podpora rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace poskytovaná z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (změna v položce Časový plán, Kontrolní závěr vypracovává)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/18 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva životního prostředí za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem životního prostředí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016

tisk stránky