4. jednání Kolegia NKÚ dne 22.2.2021


Na IV. jednání Kolegia NKÚ dne 22. února 2021 bylo projednáno mj. následující:

  • Účetní závěrka Nejvyššího kontrolního úřadu za účetní období roku 2020
  • Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu 381 – Nejvyšší kontrolní úřad za rok 2020
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/10 - Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky (změna v položce Časový plán předložení KZ ke schválení)
  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2021 o kontrolní akci č. 21/35 - Peněžní prostředky na informační podporu protiepidemických činností
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/12 - Peněžní prostředky státu poskytované na programy protidrogové politiky (odvolání kontrolované osoby Úřad vlády České republiky)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/05 - Podpora energetických úspor u veřejných budov
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/02 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/13 - Investiční pobídky

tisk stránky