5. jednání Kolegia NKÚ dne 20.3.2023


Na V. jednání Kolegia NKÚ dne 20. března 2023 bylo projednáno mj. následující:

  • Výroční zpráva NKÚ za rok 2022
  • Účetní závěrka NKÚ za účetní období roku 2022
  • Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu 381 – Nejvyšší kontrolní úřad za rok 2022
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 22/13 - Majetek a peněžní prostředky státu, s nímž hospodaří vybrané fakultní nemocnice (odvolání kontrolované osoby Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 22/31 - Peněžní prostředky státu souvisejíccí s působností orgánů státní správy v oblasti hazardních her a správy daně z hazardních her (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo financí)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/09 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu opatření na ochranu a péči o přírodu a krajinu
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/11 - Peněžní prostředky státu určené na automobilní techniku Armády České republiky

tisk stránky