5. jednání Kolegia NKÚ dne 23.4.2018


Na V. jednání Kolegia NKÚ dne 23. dubna 2018 bylo projednáno mj. následující:

 • Základní ukazatele rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2019
 • Změna rozpočtu na rok 2018 – Rozpočtové opatření č. 2
 • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2018 o kontrolní akci č. 18/33 - Podpora z operačního programu Praha – pól růstu ČR poskytnutá na sociální začleňování a na boj proti chudobě
 • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2018 o kontrolní akci č. 18/34 - Implementace inteligentních dopravních systémů (ITS) v silniční infrastruktuře České republiky
 • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2018 o kontrolní akci č. 18/35 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český báňský úřad
 • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2018 o kontrolní akci č. 18/36 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/04 - Peněžní prostředky určené na podporu zlepšování kvality ovzduší (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/11 - Peněžní prostředky státu určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/12 - Správa daně z přidané hodnoty (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/19 - Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/12 - Správa daně z přidané hodnoty (odvolání kontrolované osoby – Generální finanční ředitelství)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/19 - Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti (odvolání kontrolované osoby – Fakultní nemocnice v Motole)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/23 - Opatření ke zvyšování energetické účinnosti realizovaná v rámci prioritní osy 3 operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo průmyslu a obchodu)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/25 - Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (odvolání kontrolované osoby – Nadace Open Society Fund Praha)
 • usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/26 - Peněžní prostředky určené na opatření Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020 (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo zemědělství)

tisk stránky