6. jednání Kolegia NKÚ dne 21.5.2018


Na VI. jednání Kolegia NKÚ dne 21. května 2018 bylo projednáno mj. následující:

 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/15 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo vnitra za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva vnitra za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem vnitra pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017 (vypuštění KA z PKČ na rok 2018)
 • Změna rozpočtu na rok 2018 - Mimořádné rozpočtové opatření č. 3
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/04 - Peněžní prostředky určené na podporu zlepšování kvality ovzduší (změna v položce Kontrolované osoby – vypouští se, doplňuje se)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/06 - Podpora rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace poskytovaná z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/33 - Podpora z operačního programu Praha – pól růstu ČR poskytnutá na sociální začleňování a na boj proti chudobě (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/15 - Peněžní prostředky státu na výzkum, vývoj a inovace (odvolání kontrolované osoby – Úřad vlády České republiky)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/19 - Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti (odvolání kontrolované osoby – Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha; Fakultní nemocnice Brno)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/22 - Realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva práce a sociálních věcí (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/24 - Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo pro místní rozvoj)
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/20 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Fond dalšího vzdělávání
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/25 - Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/26 - Peněžní prostředky určené na opatření Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020
 • Změna Organizačního řádu NKÚ

tisk stránky