6. jednání Kolegia NKÚ dne 22.3.2021


Na VI. jednání Kolegia NKÚ dne 22. března 2021 bylo projednáno mj. následující

  • Výroční zpráva NKÚ za rok 2020
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/01 - Správa pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/11 - Peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) (vypuštění KA z PKČ na rok 2021)
  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2021 o kontrolní akci č. 21/36 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratí
  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2021 o kontrolní akci č. 21/37 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na modernizaci dálnice D1
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/30 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit zdravotní ústavy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/06 - Peněžní prostředky státu poskytované veřejným vysokým školám
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/11 - Výstavba, údržba a opravy cyklistické infrastruktury

tisk stránky