8. jednání Kolegia NKÚ dne 15.5.2017


Na VIII. jednání Kolegia NKÚ dne 15. května 2017 bylo projednáno mj. následující:

  • Návrh rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2018
  • Změna plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 16/21 - Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 16/26 - Výdaje na provoz a využití nemovitého majetku včetně výdajů na zajištění informační podpory související se správou, provozem a údržbou nemovitého majetku (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/12 - Příprava jednotného metodického prostředí pro čerpání podpory EU v programovém období 2014+
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/24 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Národní bezpečnostní úřad

tisk stránky