Hospodaření agentury CzechTourism: wellness pobyty za 600 tisíc, státní peníze na rozlučku s ředitelem nebo čtvrt milionu za zbytečná členství

Tisková zpráva ke KA č. 14/31 – 23. 5. 2016


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření agentury CzechTourism a Centra pro regionální rozvoj v letech 2012 až 2014. Kontroloři prověřili více než 326 milionů korun a majetek v hodnotě 294 milionů korun. Agentura CzechTourism v řadě případů používala peníze nehospodárně a porušila několik zákonů. Kontroloři oznámili příslušnému finančnímu úřadu podezření na porušení rozpočtové kázně v celkové výši téměř 20 milionů korun. CRR vyšlo z kontroly výrazně lépe, přestože i u něj kontroloři konstatovali několik porušení zákona.

Daleko závažnější pochybení kontroloři odhalili u agentury CzechTourism. Ta hned několikrát porušila rozpočtová pravidla – například při koupi dárkových poukazů na wellness pobyty za téměř 600 tisíc korun. Jak poukázky přispěly k rozvoji cestovního ruchu a kdo je dostal, to agentura nevysvětlila. Agentura nevysvětlila ani to, jaký přínos pro ni měla členství generálního ředitele a dalších zaměstnanců v různých organizacích. Za tato členství přitom zaplatila více než čtvrt milionu korun. V roce 2014 agentura CzechTourism také zaplatila téměř 300 tisíc korun za akci, kterou prezentovala jako výroční setkání s partnery. Podle NKÚ se ale jednalo o rozlučku zaměstnanců a dodavatelů s generálním ředitelem, která nijak nepřispěla k podpoře cestovního ruchu ani k prezentaci České republiky jako turistické destinace.

Další významnou oblastí, kde CzechTourism chyboval, jsou veřejné zakázky. V řadě případů agentura zadávala veřejné zakázky bez ohledu na to, jestli by je nebylo možné vysoutěžit levněji. Například v případě zakázky na čtyři ročníky soutěže „Světový den ledového vína“ za 16,7 milionu korun se přihlásily dvě firmy. Jedna z nich nesplnila podmínky zadání. CzechTourism tuto firmu nepožádal o doplnění dokumentace, i když to podle zákona mohl udělat. Nabídková cena vyloučené firmy byla přitom o pět milionů nižší než cena nabízená vítěznou společností. V jiném případě CzechTourism v letech 2012 až 2014 zase nakupoval právní služby od firmy, aniž by posoudil, jestli jde o nejvýhodnější variantu. Firmě za ně přitom platil paušálně 45 tisíc korun měsíčně a společnost ani nemusela vykazovat, kolik práce odvedla.

Jestliže část zakázek CzechTourism zadával bez ohledu na výslednou cenu, tak v případě nakupování letenek nesoutěžil dodavatele vůbec. Agentura věděla, že každý rok nakupuje letenky minimálně za tři miliony korun, přesto je ale objednávala postupně. V letech 2012 až 2014 za letenky zaplatila deset a půl milionu korun. Zakázku na distribuci výstavních a reklamních předmětů CzechTourism zase rozdělil do více zakázek malého rozsahu, které pak zadával bez otevřené soutěže. Zakázky za téměř 3,8 milionu korun spolu ale souvisely a agentura je měla zadat najednou.

NKÚ podal ještě před ukončením kontroly trestní oznámení pro porušení povinnosti při správě cizího majetku a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Proto ze zákona musel se zveřejněním výsledků této kontroly počkat do doby, než mu to orgány činné v trestním řízení umožní.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky