Letošní vydání EU Reportu je na světě. NKÚ v něm hodnotí čerpání evropských dotací, ohlíží se i za souvisejícími kontrolami

Tisková zpráva – 11. 10. 2018


Nejvyšší kontrolní úřad vydal Zprávu o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR – EU Report. V této publikaci pravidelně každý rok informuje, jak Česká republika hospodařila s penězi poskytovanými z rozpočtu Evropské unie, jaké kontroly spojené s podporou z Evropské unie NKÚ udělal, jaké výsledky přinesly a mnoho dalšího.

NKÚ v EU Reportu za rok 2017 poukazuje na nízký stav čerpání připravených evropských peněz. Ke konci března 2018, tedy v pátém roce programového období, dosahoval objem prostředků v žádostech o průběžnou platbu přibližně 12 procent hlavní alokace pro Českou republiku. Ta byla stanovena na 570 miliard korun pro programové období 2014 až 2020.

V období od dubna 2017 do konce března 2018, kdy měl EU report redakční uzávěrku, NKÚ ukončil celkem 13 kontrol, které byly zcela nebo alespoň z části zaměřeny na peníze, jež Česká republika získala z rozpočtu Evropské unie. V těchto kontrolách kontroloři prověřili 98 subjektů a popsali celkem 620 kontrolních zjištění – ty se často týkaly nedostatků spojených s hospodárností, účelností a efektivitou vynaložených peněz, porušení zákonných norem a podobně. Nejčastěji byly porušovány předpisy v oblasti veřejných zakázek, jednalo se o 30 případů. Další nedostatky se týkaly například kontrolních systémů, proplácení nezpůsobilých výdajů nebo například chyb v účetnictví.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky