NKÚ prověřil hospodaření Fondu dalšího vzdělávání, odhalil nedostatky v proplácení některých stáží

Tisková zpráva ke KA č. 17/20 – 25. 6. 2018


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření Fondu dalšího vzdělávání (FDV) v letech 2014 až 2016. Kontroloři se zaměřili hlavně na projekt financovaný z evropských peněz Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2, který má žákům a studentům pomoci získat praxi a ulehčit jim vstup na pracovní trh. Na vzorku 66 stáží nezjistil NKÚ závažná porušení právních předpisů. Několik nedostatků však NKÚ odhalil při proplácení stáží, ve kterých stážisté nebo poskytovatelé stáže nedodrželi veškerá pravidla.

Kontroloři zjistili, že FDV proplatil stáže za přibližně 830 tisíc korun, ačkoliv někteří poskytovatelé stáží a stážisté nesplnili všechny dané povinnosti. Stážisté například neabsolvovali povinný e-learningový kurz měkkých dovedností nebo individuální poradenství, v jiných případech zase na místě stáže v době kontroly FDV chyběl mentor, který měl stážistu vést a podobně.

Z pohledu čísel vypadaly stáže následovně: přibližně 75 % stážistů představovali vysokoškoláci, zhruba 18 % středoškoláci. Žáků učňovských oborů bylo zanedbatelné množství. Přestože míra nezaměstnanosti středoškoláků dlouhodobě dosahuje dvojnásobných hodnot v porovnání s nezaměstnaností vysokoškoláků, neměli středoškoláci zájem se do stáží zapojit, a to ani přes cílenou kampaň vedenou FDV.

S ohledem na zastoupení pracovních pozic bylo nejvíce smluv uzavřeno na pracovní pozici administrativní pracovník, šlo přibližně o 36 % ze všech uzavřených smluv. Následovala pozice specialista marketingu s přibližně šesti procenty a architekt se zhruba pěti procenty. Náklady na 300 hodin stáže u administrativního pracovníka vycházely na necelých 53 tisíc korun, u specialisty marketingu na 67 tisíc a v případě architekta šlo o 90 tisíc korun.

Z projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 bylo podpořeno celkem 2 922 osob a FDV za stáže proplatil celkem 176 milionů korun. Odměna pro stážisty byla 49 milionů korun, zbylých 127 milionů představovala odměna pro poskytovatele stáží.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky