Podpora přes dvě miliardy na poradenství, marketing a vzdělávání u malých a středních podniků má jen minimální přínos

Tisková zpráva ke KA č. 20/20 – 31. 5. 2021


NKÚ prověřil podporu poskytnutou malým a středním podnikům na poradenství, marketing a vzdělávání v letech 2015 až 2020. Zaměřil se také na podporu inovací v boji s nákazou COVID-19. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) rozdělilo do ledna 2021 na všechny tyto účely přes 2,3 miliardy korun. Kontrola ukázala, že podporu na poradenství, marketing a vzdělávání získalo jen jedno promile z celkového počtu malých a středních podniků v ČR. Dopad na celý sektor tak bude mizivý. MPO navíc nebude moci vyhodnotit přínosy podpory, a to ani u té pro boj s nákazou COVID-19. U interních projektů agentury CzechTrade, které měly pomáhat podnikatelům, šla až polovina peněz na výdaje samotné agentury.

Podporu na poradenství, marketing a vzdělávání pro malé a střední podniky vyplácí MPO z operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“. Peníze by měly podnikům pomoci zlepšit jejich konkurenceschopnost na začátku podnikání, usnadnit přístup na zahraniční trhy a rozšířit možnosti pro vzdělávání zaměstnanců.

Podporu získalo do začátku roku 2021 jen jedno promile z více než jednoho milionu malých a středních podniků v ČR. Nelze tak očekávat, že vyplacené peníze budou mít výraznější pozitivní dopad na celý tento sektor. Kontrola navíc ukázala, že podpora neměla vliv na cíle, které si MPO stanovilo. Například u podpory na poradenství rostly cílové hodnoty ukazatelů ještě před spuštěním první výzvy. Tu MPO připravovalo čtyři roky. Ministerstvo se také nezabývalo tím, jak podniky poradenské služby využívaly ani jaký měly tyto služby dopad na jejich podnikání.

Naopak u podpory na marketing se cílové ukazatele od roku 2015 neustále zhoršovaly, a to navzdory vyplacené částce, která k lednu 2021 přesáhla 700 milionů korun. Není ani jasné, zda a jak tato podpora pomohla malým a středním podnikům zvýšit jejich export.

Podpora na vzdělávání zaměstnanců u malých a středních podniků byla určena na budování školicích středisek. MPO nesledovalo, jestli podniky využívají školicí střediska pro stanovený účel. Přitom pokud by podniky nesplnily podmínky, měly by podporu vrátit. Teprve v průběhu kontroly NKÚ Ministerstvo průmyslu a obchodu zavedlo, že podniky musí předkládat přehled o vytíženosti školicího střediska. O podporu neměly podniky zájem a MPO postupně převedlo 90 % z vyčleněných peněz do jiných programů.

Kontrola poukázala i na to, že u interních projektů agentury CzechTrade šlo téměř 65 milionů korun na výdaje samotné agentury, což představovalo téměř polovinu proplacených výdajů na tyto projekty. V rámci těchto projektů měla agentura zajistit podnikům a designérům účast na veletrzích a výstavách v zahraničí. MPO nesledovalo, jaký přínos měly tyto služby pro jednotlivé podniky a jestli jim pomohly se vstupem na zahraniční trh.

NKÚ prověřil i peníze na programy spojené s pandemií COVID-19. Ty měly malým a středním podnikům pomoci při vývoji inovací, materiálů a technologií pro boj s nákazou. Šlo například o výrobu ochranných prostředků, likvidaci infekčního odpadu nebo sdílení znalostí s výzkumnou sférou. MPO nebude schopno vyhodnotit, co tato podpora přinesla a jak pomohla v boji s pandemií. Sleduje totiž jen to, jestli podnikatel pořídil z peněz danou technologii nebo kolik podniků navázalo spolupráci s výzkumnými institucemi.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky