Reakce NKÚ na reportáž ČRo


Cesta prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly do Peru řečí čísel:

Délka pracovní cesty: 9 dní

Počet dní na cestě: 2

Počet pracovních dní: 6

Počet dní osobního volna: 1

Délka oficiálního programu: 44 hodin

Počet jednání: 13

Počet vystoupení M. Kaly: 13

S ohledem na výše uvedené se NKÚ důrazně ohrazuje vůči tvrzení Českého rozhlasu, že cesta jeho prezidenta Miloslava Kaly do Peru byla plýtváním peněz daňových poplatníků. „Pracovní cesta trvala devět dní, přičemž jeden den byl vyhrazen na osobní volno. Využil jsem ho k návštěvě Macchu Picchu a veškeré náklady s ní spojené jsem si hradil z vlastních peněz. Z toho důvodu a také vzhledem k náročnosti zbytku programu nemám důvod se za cokoli omlouvat, ani si to vyčítat,“ uvedl prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala k reportáži ČRo.

NKÚ spolupracuje s kolegy z Peru už od svého vzniku v roce 1993. Na zmíněné pracovní cestě Kala dojednal například spolupráci s kontrolní institucí Peru na mezinárodním projektu sdílení informací BIEP, který NKÚ vede. Už v minulosti spolupracovaly oba úřady na jiných mezinárodních projektech ke sdílení a výměně informací. Zatímco NKÚ vede pracovní skupinu na toto téma pro evropské úřady, Peru ji má na starosti pro sdružení kontrolních institucí napříč světem INTOSAI. Kontrolní úřad Peru patří mezi nejaktivnější členy této organizace a je pro NKÚ důležitým partnerem.

Prezident NKÚ vystupoval v Peru i v roli viceprezidenta EUROSAI, sdružení 50 nejvyšších kontrolních institucí Evropy. NKÚ této organizaci od příštího roku předsedá a na kongres, kterým se předsednictví dané země tradičně zahajuje, pozval Kala do Prahy i svůj peruánský protějšek Nelsona Shacka. Kontrolní úřad Peru vede obdobnou organizaci OLACEFS, regionální organizaci latinsko-amerických a karibských nejvyšších kontrolních institucí. Jednání mezi Shackem a Kalou je proto nezbytnou součástí mezinárodní agendy obou institucí. O standardnosti takových mezinárodních kontaktů svědčí například i fakt, že v březnu Kala jednal v Praze se zástupci nejvyššího kontrolního úřadu Vietnamu, který předsedá sdružení kontrolních institucí Asie. Jednání na této úrovni jsou nedílnou a nezbytnou součástí mezinárodní spolupráce jednotlivých nejvyšších kontrolních institucí i organizací sdružujících je na jednotlivých kontinentech.

tisk stránky