Kontroly zahajované v květnu 2017


Národní muzeum v Praze

17/16 - Program péče o národní kulturní poklad

schválení kontrolního závěru: leden 2018
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Pýchová Hana RNDr.


Fotbalový zápas žáků

17/17 - Peněžní prostředky státu poskytované na podporu práce s dětmi a mládeží

schválení kontrolního závěru: leden 2018
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Beznoska Adolf, Ing.

tisk stránky