Kontroly zahajované v listopadu 2018


Autobus

18/24 - Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

schválení kontrolního závěru: srpen 2019
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Málek Jan, Ing.


Účetní doklady

18/26 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018

schválení kontrolního závěru: červenec 2019
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Vedral Jan, Ing.


Sucho

18/27 - Opatření realizovaná v resortech zemědělství a životního prostředí z důvodu zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody

schválení kontrolního závěru: září 2019
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Hrnčíř Pavel, Ing.


Lidé na úřadu práce

18/28 - Peněžní prostředky určené na realizaci opatření operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 ke zvýšení zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

schválení kontrolního závěru: červenec 2019
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Beznoska Adolf, Ing.


Ruce na klávesnici

18/29 - Podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím projektů na podporu ICT, které jsou financovány z prostředků operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

schválení kontrolního závěru: srpen 2019
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kubíček Josef Ing.


Studenti

18/30 - Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané policejní školy Ministerstva vnitra

schválení kontrolního závěru: červen 2019
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Stárek Jan, Ing.


Gripeny na nebi

18/31 - Peněžní prostředky určené na udržení a rozvoj schopností vzdušných sil Armády České republiky včetně nadzvukového letectva

schválení kontrolního závěru: srpen 2019
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Reisiegel Daniel, Ing. MPA


České bankovky - ilustrační foto

18/32 - Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce

schválení kontrolního závěru: září 2019
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kubíček Josef Ing.


tisk stránky