Kontroly zahajované v srpnu 2017


17/22 - Realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva práce a sociálních věcí

schválení kontrolního závěru: květen 2018
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Vedral Jan, Ing.


17/23 - Opatření ke zvyšování energetické účinnosti realizovaná v rámci prioritní osy 3 operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020

schválení kontrolního závěru: květen 2018
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Neuvirt Petr, RNDr.


17/24 - Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání

schválení kontrolního závěru: červen 2018
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Reisiegel Daniel, Ing. MPA

tisk stránky