Kontroly zahajované v únoru 2017


Policejní vůz

17/07 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie České republiky

schválení kontrolního závěru: listopad 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Neuvirt Petr, RNDr.


Bankovky a kalkulačka

17/08 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016

schválení kontrolního závěru: říjen 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Steidlová Jaromíra, Ing.


Oprava silnice

17/09 - Akce stavebního charakteru prováděné za účelem oprav, modernizace a rozvoje sítě silnic II. a III. tříd na území vybraných krajů, spolufinancované z prostředků Evropské unie a národních zdrojů

schválení kontrolního závěru: říjen 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Málek Jan, Ing.


Mýtná brána a kamion

17/10 - Pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky

schválení kontrolního závěru: říjen 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Adámek Jiří, Ing.


Budova ČNB

17/11 - Výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky

schválení kontrolního závěru: listopad 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Hrnčíř Pavel, Ing.

tisk stránky