Auditní kompendium Kontaktního výboru EU o kybernetické bezpečnosti


Toto auditní kompendium se týká kybernetické bezpečnosti v EU a jejích členských státech. Zahrnuje auditní zprávy nejvyšších kontrolních institucí z let 2014 až 2020, které se zaměřily na audit odolnosti kritických informačních systémů a digitálních infrastruktur vůči kybernetickým útokům.

V první části je vysvětleno, co všechno s sebou kybernetická bezpečnost nese a objasňuje také pravomoci a aktéry EU v oblasti kybernetické bezpečnosti. Druhá část shrnuje výsledky vybraných auditů provedených dvanácti nejvyššími kontrolními institucemi členských států EU a Evropským účetním dvorem. Třetí část kompendia obsahuje podrobné informace o vybraných auditech a shrnutí dalších auditů týkajících se tématu kybernetické bezpečnosti.

tisk stránky