Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/32


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit Kancelář prezidenta republiky a příspěvková organizace Správa Pražského

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit Kancelář prezidenta republiky a příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány
(původní údaj: Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit Kancelář prezidenta republiky a příspěvková organizace Správa Pražského hradu).

Cíle kontroly:

Prověřit, zda Kancelář prezidenta republiky a příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány hospodařily s majetkem státu a s peněžními prostředky státního rozpočtu v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně.
(původní údaj: Prověřit, zda Kancelář prezidenta republiky a příspěvková organizace Správa Pražského hradu hospodařily s majetkem státu a s peněžními prostředky státního rozpočtu v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně a zda při vedení účetnictví postupovaly v souladu s právními předpisy).

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Lesní správa Lány.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/VII/2022 na svém VII. jednání dne 9. května 2022.

tisk stránky