Vize XI. kongresu EUROSAI, Praha 2020


XI. kongres EUROSAI, který proběhne v Praze v roce 2020, jsme v tuto chvíli pojmenovali „3C – 3E – 3i“. V těchto zkratkách vyjadřujeme, jaký by náš kongres měl být a v čem spočívá jeho hlavní poselství. Cílem našeho kongresu bude nabídnout všem účastníkům snadno dostupné a využitelné informace k jejich práci. Informace, které budou moci použít hned po svém návratu domů. Účast na kongresu by se tak měla stát pro každou delegaci impulsem, který jejich práci okamžitě posune dál tak, aby z něj měli přínos občané v dané zemi. Právě jim by nejvyšší kontrolní instituce měly přinášet přidanou hodnotu.

Chceme na konkrétních příkladech a metodách ukázat, jak velký a dosud nevyužitý potenciál mezinárodní spolupráce spočívá ve vzájemné výměně dat a práci s nimi. Představíme moderní formy komunikace srozumitelné všem zastoupeným institucím, aby si bez ohledu na úroveň jazykových schopností nikdo nepřipadal jako outsider. Organizace a průběh kongresu budou efektivní, měly by přinést co největší výsledky za rozumnou cenu. Do jeho přípravy a konání přímo zapojíme desítky kolegů napříč naším úřadem a všem umožníme, aby sledovali jeho průběh. Kongres bude naším společným projektem a věříme, že i naším společným úspěchem.

ÚČELNOST, EFEKTIVNOST A HOSPODÁRNOST V PŘÍMÉM PŘENOSU

Principy 3E zná obecně každý. Kongres je představí v praxi. Zkombinujeme chytrý přístup s odpovídajícími náklady a maximálními výsledky.

A jak na to? Zapojíme co nejvíce partnerských institucí do diskuse o tématech, která by na kongresu neměla chybět. Tedy i ty instituce, jejichž potřeby zůstávaly dosud stranou. Chceme, aby každý účastník přijížděl diskutovat o otázkách, které jsou pro něj podstatné, a účast na této diskusi proto bude přínosná pro jeho budoucí práci. Namísto dlouhých nudných prezentací, které posluchače rychle unaví, připravíme především workshopy s aktivní výměnou názorů ideálně zakončené shodou nad nejúčelnějšími a nejefektivnějšími řešeními.

K naplnění 3E chceme přispět i efektivní a chytrou logistikou. Nechceme např. přepravovat účastníky v dlouhých kolonách přes polovinu města, což není ani úsporné ani ohleduplné k životnímu prostředí. I na něj budeme brát ohled. Náš kongres bude „zelený“, ať už půjde o množství papíru, třídění odpadu nebo dopravu. Stejně tak se v duchu jednoduchých a efektivních řešení ponese i organizace kongresu. Všichni snadno a rychle získají informace o tom, jaký je program, na koho se obrátit v případě potřeby, co mohou očekávat. Navíc data o kongresu budou dostupná ve formě otevřených dat, aby si mohli nejen účastníci kongresu, ale i veřejnost ověřit, jak funguje akce postavená na základě účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.

SNADNÁ KOMUNIKACE, SROVNÁVÁNÍ A VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE

Účelná komunikace bude jedním z klíčů k úspěchu celého kongresu. S bariérami v komunikaci se mezinárodní organizace dlouhodobě potýkají, a proto chceme na kongresu nabídnout řešení. Aby byly informace pro všechny srozumitelné a něco důležitého se „neztratilo v překladu“, budou mít všichni účastníci podstatné informace k dispozici ve svém mateřském jazyce. Nabídneme co nejvhodnější a nejmodernější řešení, které usnadní členům EUROSAI vzájemnou komunikaci, a ze své účasti na kongresu tak vytěží maximum. Samozřejmostí je zapojení sociálních sítí a aplikací pro sdílení aktualit z kongresu nebo pokládání dotazů a hlasování.

Srozumitelná komunikace je základem pro úspěšnou spolupráci orientovanou na konkrétní výsledky. O ty nám půjde především. Výstupy mají být jednoznačné, využitelné a odrážet potřeby jednotlivých kontrolních institucí, jejich zemí a jejich občanů. Jednání chceme konstruktivní, řešit budeme podstatné věci, přijímat budeme rozhodnutí s jasným dopadem.

To, co nás v naší práci posune dál a v čem vidíme velkou hodnotu, je srovnávání a sdílení relevantních informací. Pomůže nám to nejen ušetřit čas a snížit náklady na audit, ale hlavně budeme moci poskytnout státu i občanům výsledky plné hodnotnějších informací. Možnost sdílení a výměny dat a práce s nimi jako konkrétní a účelný způsob mezinárodní spolupráce kontrolních institucí bude proto stěžejním tématem kongresu. Chceme, aby si přímo z jednání mohl účastník odvézt konkrétní data, metodiky a nástroje, které mu pomohou odpovědět na otázky, jak si jednotlivé země stojí v porovnání se sousedy, kde si vedou v hospodaření s majetkem státu lépe nebo hůře, tedy jak je na tom daná země v určité oblasti.

SÍLA DAT A INFORMACÍ

Podporu pro úspěšné srovnávání nabízejí nové postupy, databáze, otevřená data, se kterými na kongresu chceme pracovat. Bez nich se v dnešní době neobejdeme. Proto jsme vytvořili projekt BIEP (Benchmarking Information Exchange Project). V něm nabízíme snadno dostupné a hlavně relevantní informace pro všechny. Cílem je vytvořit platformu pro sdílení a srovnávání informací postavenou na stejné metodice. Využíváme přitom metodu benchmarkingu, která přináší nenahraditelné informace.

V informacích, které státy a veřejná správa shromažďují, je velký potenciál. Zatím jej ale nejvyšší kontrolní instituce neumějí dostatečně vytěžit. Cestu, jak z otevřených dat dostat to, co kontrolní instituce a potažmo občané potřebují, ukáže mezinárodní hackathon. Ten uspořádáme ještě před kongresem a výsledky prezentované na kongresu pak budou pro všechny inspirací.

Dalším klíčovým slovem pro náš kongres je otevřenost. Otevřenost k tomu nabídnout své výstupy ostatním, otevřenost sdílet informace nejen mezi sebou, ale také s občany. Právě oni jsou příjemci našich výstupů, oni jsou těmi, kterým by měla naše práce přinést užitek.

Pojďme si v Praze ukázat, že EUROSAI všechny tyto principy dokáže propojit.

tisk stránky