20. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 11.10.2010


Na XX. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 11. října 2010 bylo projednáno mj. následující:

  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 10/04 - Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezerv (odvolání kontrolované osoby – Správa státních hmotných rezerv) – režim VYHRAZENÉ;
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/04 - Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezerv (schváleno - režim VYHRAZENÉ);
  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 09/26 - Peněžní prostředky určené v rámci regionálních operačních programů na projekty dopravní infrastruktury (odvolání kontrolované osoby – Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko);
  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 10/01 - Peněžní prostředky určené k úhradě nákladů intervencí na trhu a vývozních subvencí v rámci společné organizace trhu (odvolání kontrolované osoby – Státní zemědělský intervenční fond);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/01 - Peněžní prostředky určené k úhradě nákladů intervencí na trhu a vývozních subvencí v rámci společné organizace trhu (schváleno);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/06 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2010 (schváleno).

tisk stránky