Registr kontrolních akcí a kontrolovaných osob

hledám kontrolu

podáno trestní oznámení     
podáno oznámení správci daně     

Přehled kontrolních akcí, které odpovídají Vašemu dotazu

Počet nalezených záznamů: 39

ČísloPředmět kontrolní akceČlen ÚřaduDatum zveřejněníKontrolní závěrTisková zpráva
07/06Finanční prostředky určené na realizaci aktivní politiky zaměstnanostiDrábek Jiří, JUDr. 29.1.2008pdfpřečíst
06/23Finanční příspěvky poskytnuté zaměstnaneckými pojišťovnami Zajišťovacímu fonduDrábek Jiří, JUDr. 5.12.2006pdfpřečíst
05/31Hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona na veřejné zdravotní pojištění Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCEDrábek Jiří, JUDr. 8.9.2006pdfpřečíst
04/34Poskytnuté investiční pobídky zahraničním i tuzemským subjektůmDrábek Jiří, JUDr. 7.10.2005pdfpřečíst
04/30Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanostiDrábek Jiří, JUDr. 7.10.2005pdfpřečíst
04/27Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištěníDrábek Jiří, JUDr. 29.6.2005pdfpřečíst
04/22Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečeníDrábek Jiří, JUDr. 30.3.2005pdfpřečíst
03/21Finanční prostředky určené k vyrovnání restitučních nároků Drábek Jiří, JUDr. 12.7.2004pdfpřečíst
02/34Hospodaření Revírní bratrské pokladny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění a s prostředky státního rozpočtuDrábek Jiří, JUDr. 12.8.2003pdfpřečíst
02/33Hospodaření s finančními prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištěníDrábek Jiří, JUDr. 14.11.2003pdfpřečíst
02/21Plnění příjmů státního rozpočtu celními orgányDrábek Jiří, JUDr. 14.11.2003pdfpřečíst
02/03Hospodaření Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky s finančními prostředky vybíranými na základě zákona na zdravotní pojištění a s prostředky státního rozpočtuDrábek Jiří, JUDr. 8.11.2002pdfpřečíst
01/35Finanční prostředky vynaložené na pořízení a technickou obnovu investičního majetkuDrábek Jiří, JUDr. 12.9.2002pdfpřečíst
00/26Finanční prostředky vynaložené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky na investiceDrábek Jiří, JUDr. 8.11.2002pdfpřečíst
00/04Dotace ze státního rozpočtu uhelnému a rudnému hornictvíDrábek Jiří, JUDr. 26.1.2001pdf
99/29Prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo spravedlnosti určené na výstavbu vězeňských a soudních objektůDrábek Jiří, JUDr. 20.10.2000pdf
99/25Prostředky státního rozpočtu a prostředky zahraniční pomoci určené na státní politiku zaměstnanostiDrábek Jiří, JUDr. 28.7.2000pdf
99/11Hospodaření orgánů sociálního zabezpečeníDrábek Jiří, JUDr. 28.1.2000pdf
98/12Prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté na řešení následků povodňové katastrofy v oblasti distribuce a výroby energieDrábek Jiří, JUDr. 31.3.1999pdf
97/36Hospodaření se státním majetkem a s prostředky státního rozpočtu kapitoly „Kancelář prezidenta republiky"Drábek Jiří, JUDr. 30.9.1998pdf
97/27Hospodaření České správy sociálního zabezpečeníDrábek Jiří, JUDr. 31.12.1998pdf
97/17Prostředky ze státního rozpočtu určené na investice spojené s výstavbou hraničních celních přechodů Rozvadov a Pomezí nad OhříDrábek Jiří, JUDr. 31.12.1997pdf
97/12Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými na pořízení investičního majetku a určenými na investiční výdaje u České správy sociálního zabezpečeníDrábek Jiří, JUDr. 31.3.1998pdf
96/44Hospodaření s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu u příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva dopravy a spojůDrábek Jiří, JUDr. 30.6.1997pdf
96/30Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vyčleněnými na financování výzkumu a vývoje v resortu Ministerstva zemědělstvíDrábek Jiří, JUDr. 30.6.1997pdf
96/11Hospodaření s majetkem (včetně majetkových účastí), který přešel na Fond národního majetku ČR podle zvláštních předpisůDrábek Jiří, JUDr. 31.12.1996pdf
96/01Hospodaření s prostředky státního rozpočtu v zařízeních sociální péče pro tělesně, smyslově a mentálně postižené dospělé občanyDrábek Jiří, JUDr. 30.9.1996pdf
95/08Privatizace vybraných státních podniků v působnosti Ministerstva zdravotnictví a státních lázníDrábek Jiří, JUDr. 29.12.1995pdf
94/47Hospodaření s prostředky státního rozpočtu v domovech důchodců a s účelovými dotacemi poskytnutými ze státního rozpočtu příjemcům na domy s pečovatelskou službouDrábek Jiří, JUDr. 30.9.1995pdf
94/34Využití finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých formou systémových dotací na ekologii a vodohospodářské investice Magistrátnímu úřadu hl. m. PrahyDrábek Jiří, JUDr. 29.3.1996pdf
94/25Hospodaření s prostředky státního rozpočtu, které byly uvolněny na činnost soukromých školDrábek Jiří, JUDr. 31.3.1995pdf
94/18Hospodaření s prostředky státního rozpočtu v zařízeních sociální péče pro tělesně a mentálně postiženou mládežDrábek Jiří, JUDr. 30.12.1994pdf
94/06Privatizace státních a školních statkůDrábek Jiří, JUDr. 30.9.1994pdf
93/42Hospodaření s rozpočtovými prostředky určenými na činnost Školského úřadu Ostrava a na regionální školství v působnosti tohoto úřadu za r. 1991 až 1993Drábek Jiří, JUDr. 30.6.1994pdf
93/17Kontrola likvidace státního podniku Průmstav BerounDrábek Jiří, JUDr. 15.10.1993pdf
93/13Využívání finančních prostředků poskytnutých ze Státního fondu životního prostředí ČRDrábek Jiří, JUDr. 28.12.1993pdf
93/12Hospodaření s prostředky státního rozpočtu (Dům dětí a mládeže České Budějovice)Drábek Jiří, JUDr. 28.12.1993pdf
93/10Účelnost a hospodárnost použití dotací ze státního rozpočtu ČR do agrárně­potravinářského komplexuDrábek Jiří, JUDr. 28.12.1993pdf
93/08Kontrola výdajů školských úřadůDrábek Jiří, JUDr. 28.12.1993pdf

Poslední aktualizace databáze: 26.2.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky