5. jednání Kolegia NKÚ dne 11.4.2016


Na V. jednání Kolegia dne 11. dubna 2016 bylo projednáno následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/11 - Peněžní prostředky státu určené na vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 15/17 - Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (odvolání kontrolované osoby - Generální finanční ředitelství, Ministerstvo financí)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 15/27 - Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Technologická agentura České republiky (odvolání kontrolované osoby - Technologická agentura České republiky)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 15/29 - Peněžní prostředky určené na výstavbu dálnice D8 (odvolání kontrolované osoby - Ministerstvo dopravy)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/23 - Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií Ministerstva dopravy

tisk stránky