JUDr. Lubomír Voleník


JUDr. Lubomír Voleník

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (1993–2003)

1. března 1950 – 5. června 2003

Rodina byla vystěhována do Teplic, kde absolvoval střední školu. Po vážném revmatickém onemocnění, kdy mu byl přiznán plný invalidní důchod, vystudoval Právnickou fakultu UK a v roce 1983 začal pracovat jako podnikový právník.

Koncem 80. let se angažoval v protivládních ekologických hnutích. V roce 1990 vstoupil do OF a ve volbách 1990 byl zvolen do SL FS ČSFR, kde byl tajemníkem výboru pro životní prostředí a předsedou mandátového a imunitního výboru. Po rozpadu OF se stal členem ODS. V roce 1992 byl opětovně zvolen poslancem SL FS, pracoval ve výboru ústavně právním a zastával i funkci místopředsedy výboru mandátového a imunitního.

V letech 1993 - 2002 zastával funkci prezidenta Nejvyššího kontrolní úřadu a v letech 1996 - 1999 zastával funkci prezidenta EUROSAI. 17. října 2002 byl jmenován prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu na dalších devět let.

Dne 5. června 2003 náhle zemřel na služební cestě v Kodani.

tisk stránky