Kolegium NKÚ

Kolegium tvoří prezident, viceprezident a členové NKÚ. Kolegium schvaluje mj. plán kontrolní činnosti, návrh rozpočtu NKÚ předkládaný Poslanecké sněmovně PČR, jeho změny, rozpočtová opatření, závěrečný účet kapitoly NKÚ, účetní závěrku NKÚ, všechny kontrolní závěry, z nichž vychází stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu, výroční zprávu, kontrolní závěry, které si stanoví při schvalování plánu kontrolní činnosti nebo které mu přikáže prezident.

Kolegium rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o námitce proti kontrolnímu protokolu a o námitce podjatosti, pokud ji vznesla kontrolovaná osoba proti členu NKÚ.

Prezident NKÚ

Miloslav Kala

Ing. Miloslav Kala

miloslav.kala (at) nku.cz, telefon: 602 726 443

2. funkční období: od 6. 4. 2022
1. funkční období: od 22. 3. 2013 do 22. 3. 2022

Prezident NKÚ řídí úřad a jedná jeho jménem navenek, předsedá Kolegiu a Kárné komoře NKÚ. Předkládá Senátu PČR návrhy kandidátů na členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Kolegiu předkládá mj. návrhy plánu kontrolní činnosti a jeho změn, rozpočtu a jeho změn, rozpočtových opatření, závěrečného účtu kapitoly NKÚ, dále všechny kontrolní závěry, z nichž vychází stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu, návrh výroční zprávy, podněty Poslanecké sněmovny PČR, Senátu PČR, jejich orgánů a vlády.

Prezident je oprávněn účastnit se schůzí Poslanecké sněmovny PČR, Senátu PČR a jejich orgánů, pokud jsou projednávány kontrolní závěry, návrhy a stanoviska, které se vztahují k činnosti NKÚ. Může na těchto zasedáních i vystoupit. Vyžádá-li si Poslanecká sněmovna PČR, Senát PČR nebo jejich orgány přítomnost prezidenta na jednání, je povinen se zúčastnit.

Prezident je oprávněn účastnit se schůze vlády, pokud jsou projednávány kontrolní závěry a stanoviska k nim. Na zasedání vlády může i vystoupit.

Viceprezident NKÚ

Jan Málek

Ing. Jan Málek

jan.malek (at) nku.cz, telefon: 724 068 146

funkční období: od 20. 6. 2023

Viceprezident zastupuje prezidenta v plném rozsahu za jeho nepřítomnosti a na základě jeho pověření v konkrétních případech.

Prezident a viceprezident jsou jmenováni do funkce prezidentem republiky na návrh Poslanecké sněmovny PČR. Jejich funkční období trvá 9 let. Prezident i viceprezident nesmí zastávat jinou placenou funkci ani vykonávat výdělečnou činnost s výjimkou činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké, pokud tato činnost nenarušuje důstojnost nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost NKÚ.

Členové NKÚ

Člen vykonává kontrolu, řídí kontrolní činnost a vypracovává kontrolní závěry. Poslanecká sněmovna volí 15 členů na návrh prezidenta NKÚ. Funkční období člena končí dosažením 65 let věku. Člen NKÚ nesmí zastávat jinou placenou funkci ani vykonávat výdělečnou činnost s výjimkou činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké, pokud tato činnost nenarušuje důstojnost nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost NKÚ.

Přehled členů NKÚ k 19. 2. 2024:

Jméno Kontakt Začátek funkčního období Přehled kontrol
Ing. Adolf Beznoska
Adolf Beznoska
adolf.beznoska (at) nku.cz
telefon: 721 471 492
14. 3. 2017 zobrazit
Ing. Pavel Hrnčíř
Pavel Hrnčíř
pavel.hrncir (at) nku.cz
telefon: 724 962 089
11. 12. 2009 zobrazit
Ing. JUDr. Jiří Kalivoda jiri.kalivoda (at) nku.cz 17. 9. 1993 zobrazit
Ing. Jan Kinšt
Jan Kinšt
jan.kinst (at) nku.cz
telefon: 702 130 915
25. 1. 2018 zobrazit
RNDr. Vladimír Koníček
Vladimír Koníček
vladimir.konicek (at) nku.cz 4. 12. 2018 zobrazit
Ing. Stanislav Koucký
Stanislav Koucký
stanislav.koucky (at) nku.cz 8. 10. 2020 zobrazit
Ing. Josef Kubíček
Josef Kubíček
josef.kubicek (at) nku.cz 10. 6. 2014 zobrazit
RNDr. Petr Neuvirt
Petr Neuvirt
petr.neuvirt (at) nku.cz
telefon: 724 005 149
21. 12. 2010 zobrazit
Ing. Daniel Reisiegel, MPA
Daniel Reisiegel
daniel.reisiegel (at) nku.cz
telefon: 602 380 076
30. 4. 2010 zobrazit
Ing. Radek Rychnovský
Osoba malá
radek.rychnovsky (at) nku.cz
telefon: -
20. 9. 2023 zobrazit
Mgr. Roman Sklenák
Roman Sklenák
roman.sklenak (at) nku.cz 17. 9. 2021 zobrazit
Ing. Jan Stárek jan.starek (at) nku.cz 4. 6. 2015 zobrazit
Ing. Jaromíra Steidlová jaromira.steidlova (at) nku.cz 16. 11. 2006 zobrazit
Ing. Michal Šmucr
Michal Šmucr
michal.smucr (at) nku.cz 10. 6. 2020 zobrazit

Bývalí členové Kolegia:

Jméno Funkční období Funkce Přehled kontrol
Ing. Jiří Adámek 25. 4. 2001 - 5. 10. 2018 člen Úřadu zobrazit
JUDr. František Bárta 17. 9. 1993 - 7. 4. 2003 člen Úřadu zobrazit
Ing. Karel Bidlo 15. 7. 1993 - 8. 4. 1998 člen Úřadu zobrazit
Ing. Zdeněk Brandt 3. 5. 2002 - 6. 8. 2014 člen Úřadu zobrazit
Ing. Ludmila Brynychová 9. 12. 2005 - † 8. 8. 2009 člen Úřadu zobrazit
Ing. František Dohnal 4. 11. 2005 - 20. 2. 2012 prezident Úřadu ---
JUDr. Jiří Drábek 15. 7. 1993 - 3. 2. 2008 člen Úřadu zobrazit
Ing. Vladimír Dušek 15. 7. 1993 - † 21. 1. 1995 člen Úřadu zobrazit
JUDr. Jan Holeček 15. 7. 1993 - 20. 9. 2008 člen Úřadu zobrazit
Mgr. Zdeňka Horníková 11. 4. 2013 - 11. 4. 2022 viceprezidentka NKÚ ---
Mgr. Marie Hošková 17. 9. 1993 - 12. 7. 2012 člen Úřadu zobrazit
Ing. Hana Hykšová 13. 2. 2014 - 4. 9. 2020 člen Úřadu zobrazit
JUDr. Eliška Kadaňová 4. 6. 1998 - 2. 4. 2015 člen Úřadu zobrazit
Ing. Miloslav Kala 13. 11. 2008 - 21. 3. 2013  /
22. 3. 2013 - 22. 3. 2022
viceprezident / prezident ---
Ing. Jan Kinšt 10. 7. 2003 - 10. 5. 2004  člen Úřadu zobrazit
Ing. Jana Krejčová 15. 7. 1993 - 1. 4. 2005  člen Úřadu zobrazit
Ing. Rudolf Kufa 15. 9. 2009 - 2. 8. 2016 člen Úřadu zobrazit
Ing. Antonín Macháček 9. 12. 2005 - 5. 6. 2016 člen Úřadu zobrazit
Ing. Jan Málek 21. 6. 2016 - 19. 6. 2023 člen Úřadu zobrazit
MVDr. Rudolf Němeček 17. 9. 1993 - 25. 3. 2014 člen Úřadu zobrazit
PhDr. Václav Peřich 8. 7. 1993 - 7. 7. 2002  viceprezident ---
Ing. Josef Pohl 15. 7. 1993 - 11. 9. 2006 člen Úřadu zobrazit
Mgr. Zdeňka Profeldová 18. 4. 2002 - 28. 3. 2016 člen Úřadu zobrazit
Ing. Roman Procházka 25. 1. 2018 - † 17. 2. 2024 člen Úřadu zobrazit
RNDr. Hana Pýchová 24. 10. 2014 - 4. 5. 2020 člen Úřadu zobrazit
Ing. Zdeněk Rodr 15. 7. 1993 - 4. 3. 2002 člen Úřadu zobrazit
Ing. Alexandr Růžek 15. 7. 1993 - † 19. 12. 2000 člen Úřadu zobrazit
Ing. Karel Sehoř 15. 9. 2009 - 19. 7. 2016 člen Úřadu zobrazit
Ing. Petr Skála 17. 9. 1993 - 3. 6. 2010 člen Úřadu zobrazit
Ing. Zdeněk Smělík 15. 7. 1993 - 10. 12. 2001 člen Úřadu zobrazit
Ing. Dušan Tešnar 9. 1. 2003 - 10. 9. 2007 viceprezident ---
Ing. Jan Vedral 25. 4. 2001 - 20. 8. 2021 člen Úřadu zobrazit
JUDr. Lubomír Voleník 8. 7. 1993 - 7. 7. 2002
17. 10. 2002 - † 5. 6. 2003
prezident Úřadu ---
Ing. Ladislav Zeman 15. 7. 1993 - 27. 8. 2009 člen Úřadu zobrazit

Členové Kolegia NKÚ - open data:

Přehled členů Kolegia NKÚ a to jak aktivních (vykonávající funkci v daném období), tak i bývalých členů.

tisk stránky