PhDr. Václav Peřich


PhDr. Václav Peřich

Viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu (1993–2002)

Narozen: 3.2.1945 v Praze

Do roku 1975 vykonával různá dělnická povolání, poté knihovník a informatik v projektovém ústavu (při zaměstnání absolvoval FF UK v Praze, PhDr v roce 1981). V letech 1987 až 1990 pracoval jako výzkumný pracovník Ústavu stavebních informací, poté do roku 1993 jako odborný asistent PedF UK.

V roce 1992 zvolen do Sněmovny národů FS ČSFR za koalici ODS-KDS, do zániku federace byl místopředsedou této sněmovny. V témže roce byl členem Komise vlády ČR pro přípravu Ústavy České republiky.

Funkci viceprezidenta NKÚ zastával od 8.7.1993 do 7.7.2002.

tisk stránky