1. jednání Kolegia NKÚ dne 21.1.2019


Na I. jednání Kolegia NKÚ dne 21. ledna 2019 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/03 - Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/08 - Peněžní prostředky vynakládané na podpory v sektoru živočišné výroby (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/24 - Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/28 - Peněžní prostředky určené na realizaci opatření operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 ke zvýšení zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/05 - Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017 (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo financí)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/07 - Informační podpora agendy daňového řízení (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo financí)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/08 - Peněžní prostředky vynakládané na podpory v sektoru živočišné výroby (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/33 - Podpora z operačního programu Praha – pól růstu ČR poskytnutá na sociální začleňování a na boj proti chudobě (odvolání kontrolované osoby Ing. Marie BREUSSOVÁ)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/06 - Podpora rozvoje výzkumu a vývoje pro inovace poskytovaná z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/09 - Peněžní prostředky určené na podporu sociálních služeb

tisk stránky