10. jednání Kolegia NKÚ dne 26.6.2017


Na X. jednání Kolegia NKÚ 26. června 2017 bylo projednáno mj. následující:

  • Návrh na změnu plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 17/17 - Peněžní prostředky státu poskytované na podporu práce s dětmi a mládeží (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Návrh na změnu plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 17/29 - Majetek a prostředky určené na zajištění činnosti Bezpečnostní informační služby (změna v položce Kontrolní závěr schvaluje)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 16/25 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu za rok 2015, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2015 a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2015 (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo průmyslu a obchodu)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/25 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu za rok 2015, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2015 a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2015
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/27 - Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných správců kapitol státního rozpočtu

tisk stránky