14. jednání Kolegia NKÚ dne 14.9.2020


Na XIV. jednání Kolegia NKÚ dne 14. září 2020 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/20 - Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených sil (změna v položce Časový plán)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/20 - Peněžní prostředky operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost poskytované malým a středním podnikatelům na poradenství, marketing a vzdělávání a v souvislosti s nákazou Covid 19 (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/22 - Peněžní prostředky státu na investice v oblasti sociálních služeb (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/23 - Podpora zaměstnanosti osob starších 50 let a politiky pozitivního stárnutí z operačního programu Zaměstnanost
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/26 - Budování kybernetické bezpečnosti České republiky

tisk stránky