18. jednání Kolegia NKÚ dne 11.12.2017


Na XVIII. jednání Kolegia NKÚ 11. prosince 2017 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/15 - Peněžní prostředky státu na výzkum, vývoj a inovace (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se);
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/21 - Správa daně z příjmů právnických osob (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se);
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/36 - Účetní reforma v oblasti veřejných financí (změna v položce Cíle kontroly);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/03 - Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu zdravotnictví;

tisk stránky