18. jednání Kolegia NKÚ dne 29.11.2021


Na XVIII. jednání Kolegia NKÚ konaného dne 29. listopadu 2021 bylo projednáno následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2021 – Rozpočtové opatření č. 7
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/24 - Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (změna v položce – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/34 - Peněžní prostředky státu z daně silniční a správa této daně (změna v položce předložení – KZ ke schválení)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/35 - Peněžní prostředky na informační podporu protiepidemických činností (odvolání kontrolované osoby Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/01 - Vybraný majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí

tisk stránky