5. jednání Kolegia NKÚ dne 15.4.2019


Na V. jednání Kolegia NKÚ dne 15. dubna 2019 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2019 – Rozpočtové opatření č. 1
  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2019 o kontrolní akci č. 19/33 - Majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/14 - Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

tisk stránky