6. jednání Kolegia NKÚ dne 3.4.2023


Na VI. jednání Kolegia NKÚ dne 3. dubna 2023 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2023 – Rozpočtové opatření č. 2
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/02 - Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na opatření v oblasti cestovního ruchu (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/05 - Peněžní prostředky vynakládané na systém základních registrů a vybrané informační systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních předpisů (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/37 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na modernizaci dálnice D1

tisk stránky